Gerard Visser overleden

Tot ons verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de heer G.J.A. Visser. De heer Visser is een van de initiatiefnemers geweest van de Adoptie overdracht van het Herdenkingsmonument voor de Tweede Wereld Oorlog in het Molenduin in Hillegom. Kinderen van de Hillegomse basisscholen verzorgen wisselend elk jaar het Monument. Hij was bij de jaarlijkse overdracht trouw aanwezig.

Het oranjecomite Hillegom spreekt haar dank en waardering uit voor de waardevolle invulling die de heer Visser hiermee aan de herdenkingsplechtigheid heeft geleverd.

Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe in de aankomende periode