Anbi - Algemeen Nut Beogende Instelling

Anbi – Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Oranjecomité Hillegom is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat het Oranjecomité Hillegom en zijn donateurs belastingvoordelen genieten.
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het Oranjecomité Hillegom hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

In het kader van deze regeling publiceert het Oranjecomité Hillegom de volgende informatie:

Naam instelling: Stichting Oranjecomité Hillegom
KvK nummer: 41167872
RSIN nummer: 803732673

Hieronder vindt u de bijbehorende gegevens:
Statuten
Uittreksel Handelsregister KvK

Voor de contactgegevens en de samenstelling van het bestuur verwijzen we naar de pagina Contact.

Doelstelling / actuele beleidsplan van de stichting:

Het stimuleren en coördineren van activiteiten / festiviteiten ter viering van de verjaardag van het hoofd van het Koninklijk huis, het gedenken van de gevallenen, het vieren van Bevrijdingsdag en andere activiteiten / festiviteiten ter beoordeling van het bestuur. Het verrichten van alle verder handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting dient hierbij het algemeen belang.

Het Oranjecomité Hillegom wil dit bereiken door bestaande verenigingen, instellingen en groeperingen te bewegen activiteiten casu quo festiviteiten te organiseren of daarbij behulpzaam te zijn. Het Oranjecomité Hillegom zet zich in om naast bestaande activiteiten ook nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor jong en oud. Elk jaar publiceert het Oranjecomité Hillegom een programmaboekje met daarin alle activiteiten. Het boekje wordt verspreid begin april in de gemeente Hillegom.

Om deze activiteiten te organiseren ontvangt Het Oranjecomité Hillegom subsidie van de gemeente Hillegom, ontvangen ze sponsorgelden en giften en donaties.

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de geleverde diensten.

Financiële verantwoording:

Financiële verantwoording 2021

Financiële verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2019
Financiële verantwoording 2018
Financiële verantwoording 2017
Financiële verantwoording 2016
Financiële verantwoording 2015
Financiële verantwoording 2014 
Financiële verantwoording 2013

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.